cpHomeBreadcrumb / ccpComingSoon /Omgaan met gedragsproblemen bij kinderen

Omgaan met gedragsproblemen bij kinderen

  • cpCertificationDiploma
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 months
  • Centrum voor Afstandsonderwijs
249.00

kindercoach, cpProfessionWithFuture

cpWouldYou
Omgaan met gedragsproblemen bij kinderen
  • cpCertificationDiploma
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 months
  • 249.00
cpProgram Omgaan met gedragsproblemen bij kinderen
cpCourseContent
cpSkillsAndSkills
cpFutureOpportunities

ccpJoinOurTeamHeader

ccpJoinOurTeamInfo

Nathalie Van Hulle Nathalie Van Hulle

ccpTeachesCourse
Agressie (Omgaan met)

Vanuit de passie en gedrevenheid van het organiseren van bedrijfs- en privé ev...ccpRecognitionPartOne
ccpRecognitionPartTwo

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de belangrijkste opleidingsverstrekker van opleidingen in afstandsonderwijs in Vlaanderen. Door de jarenlange ervaring heeft de school een groot en gebalanceerd opleidingsaanbod uitgebouwd met relevante opleidingen voor de arbeidsmarkt. Kiezen voor het Centrum Voor Afstandsonderwijs is kiezen voor flexibel studeren waarbij je toch persoonlijk begeleid wordt door gemotiveerde en professionele docenten.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0