Eerste Hulp bij Pestkoppen: hoe bescherm je jouw kind

22/02/2020 Thomas Verlinden

Je zoon of dochter komt huilend thuis van school. Er zit een pestkop in de klas. Maar liefst een op de zes van hun leeftijdsgenoten maken hetzelfde mee. Maar waarom pesten kinderen (en volwassenen) elkaar eigenlijk? En wat kan jij er aan doen?
 
Een op de zes Vlaamse jongeren krijgt te maken met pestgedrag. Dat blijkt uit cijfers van de Week tegen Pesten. Dat lijkt op het eerste gezicht enorm veel, maar ons land doet het daarmee beter dan het gemiddelde.
 

Pesten zit in je bloed. Of toch voor een deeltje.

 
Nature or nurture? Het debat rond de oorzaak van pestgedrag laait regelmatig weer op. Maar wie heeft het nu bij het juiste eind? Word je als pester geboren of is het iets wat je aanleert?
 
Recent Nederlands onderzoek toont aan dat bijna 70 procent van het pestgedrag genetisch bepaald is. Dat cijfer lijkt enorm hoog, maar echt verrassend is het dan weer niet. Onderzoekers weten al langer dat een deel van je persoonlijkheid erfelijk bepaald is. Sommigen zijn nu eenmaal sneller geneigd om asociaal of agressief op bepaalde situaties te reageren dan anderen.
(Lees verder onder de foto)
 
En toch is dat maar een deeltje van de waarheid. De grote verschillen in pestgedrag tussen bepaalde landen, regio’s of zelfs scholen bewijst dat ook de omgeving een cruciale rol speelt.
 

4 op de 10 jongens in Litouwen worden gepest Slecht 1 op de 20 meisjes in Zweden komt in aanraking met pestgedrag.

 
“Omgevingen die pestgedrag toelaten, spelen een versterkende rol. Ze geven de pester legitimiteit en macht”, vertelt een student Kindercoaching aan {$company.Name}. “Kinderen die pesten weten meestal niet wat de gevolgen ervan zijn op de gezondheid van hun leeftijdsgenoten. Door ze vrij spel te geven, kies je automatisch de kant van de pester.”
 

Hoe los je pestgedrag op?

 
Vaak wordt er enkel rekening gehouden met het kind dat gepest wordt. Maar het is minstens even belangrijk om ook de oorzaak van het probleem aan te pakken. Door met de pester in gesprek te treden kan je veel problemen oplossen. Belangrijk is dat je hem of haar vertelt wat de gevolgen van pesten zijn. En dat je luistert naar de reden die zij hebben om te pesten. Vaak kan je hen ander gedrag aanleren waarmee ze evenveel aandacht en populariteit inwinnen. Vraag ook dat de pester zijn excuses aanbiedt aan wie hij of zij gepest heeft. Dat is niet enkel cruciaal voor de pester, maar ook voor wie gepest werd.
 
Wil je meer leren over omgaan met probleemgedrag bij kinderen? Volg dan nu de cursus Kindercoach.


cpWouldYouCaps

 • Een professioneel coachingstraject uitstippelen met aandacht voor individuele noden en behoeften van het kind
 • Inzicht krijgen in familiepatronen, familieopstellingen en ontwikkelingspsychologie
 • De methode van Gordon toepassen
 • De cognitieve theorie van Piaget van A tot Z kennen en toepassen
 • Risico's op mentale problemen tijdig herkennen en gepast reageren
 • Op een warme en kindvriendelijke manier communiceren
 • Het zelfvertrouwen bij onzekere kinderen boosten
 • Kinderen alert voor en bestand tegen een negatieve omgeving maken


Kindercoach, aProfession

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de belangrijkste opleidingsverstrekker van opleidingen in afstandsonderwijs in Vlaanderen. Door de jarenlange ervaring heeft de school een groot en gebalanceerd opleidingsaanbod uitgebouwd met relevante opleidingen voor de arbeidsmarkt. Je geniet van voordelig inschrijvingsgeld omdat je gebruik kan maken van de kmo-portefeuille. Kiezen voor het Centrum Voor Afstandsonderwijs is kiezen voor flexibel studeren waarbij je toch persoonlijk begeleid wordt door gemotiveerde en professionele docenten.

cpLiPracticalInfo

 • Diploma
 • courseTypeH
 • 3-6 cpLessonsMultiple
 • 449.00

cContent

 • De valkuilen van coaching
 • Bewust coachen
 • Het coachingstraject
 • De gezinscoach
 • Familiepatronen
 • Antroposofie
 • Omgaan met ADHD
 • Ontwikkeling van de mens
 • Gordonmethode

blogAvailable


relatedBlogs

Internationale Dag van het Onderwijs

5 tips naar een eerste job!

Digitaal vs. Papier: wat is beter?previousLabel

Eerste Hulp bij Pestkoppen: hoe bescherm je jouw kind

nextLabel

5 tips naar een eerste job!

relatedCourses


Kindercoach

Na deze praktijkgerichte opleiding kan je meteen aan de slag als kindercoach.

studyCategories


Psychologie & Therapie

Kinderverzorging & Opvoeding

Coaching

Kids

blogTags


KindercoachGedragscoachCoaching van kinderenOpvoedkundigePedagogiePedagoogCentrum voor afstandsonderwijsVolwassenenonderwijsThuisstudieThuis studerenOrthopedagogieKindcoach

blogShare


fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0